Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Zagadnienia prawne

Zagadnienia prawne

Email Drukuj PDF

Przepisy prawne dotyczące kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym:

 • Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (art. 164, pkt 3 i 4) (format pdf) – pobierz
 • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) – pobierz
 • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) - pobierz
 • Wyjaśnienia mgr Joanny Malec, radcy prawnego UAM, z 10.11.2010 r. w sprawie przepisów wykonawczych do punktu 4 art. 164 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (dot. kształcenia na odległość):

„[..] w tym zakresie obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U.07.188.1347 z późn. zm.), które stanowi:

§ 5. (1) Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

W dostępnej na stronach UAM bazie aktów wewnętrznych brak jest dodatkowych uregulowań UAM w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe odnośnie warunków jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy stosować ustawę o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia wydane na jej podstawie, a w szczególności ww. rozporzadzenie [...].”


Przykładowe publikacje nt. prawa autorskiego wraz z podstawowym tekstem ustawy:

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (format pdf) – pobierz
 • Małgorzata Sudoł, Prawo autorskie, czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku i internecie, [dokument online], [dostęp listopad 2010]otwórz
 • Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy, [dokument online], [dostęp listopad 2010] otwórz
 • Piotr Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, [dokument online], [dostęp listopad 2010]otwórz


UWAGA:

Na platformie e-learningowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej został zamieszczony wykład „Kształcenie zdalne a nowelizacja prawa autorskiego”, w którym omówiono zmiany obowiązujące od listopada 2015 roku.

(Wymagane jest zalogowanie się na platformę).

Zmieniony: czwartek, 04 sierpnia 2016 12:29  


We use cookies to improve the functioning of the site. If you accept the use of cookies, you switch off the message by clicking the "Agree". Otherwise, change the settings of your browser and go back to our site. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information